O Litomyšli

Litomyšl (330 m n.m.) se nachází ve východních Čechách. Městem protéká říčka Loučná, levobřežní přítok Labe, která pramení asi 12 km jihojihovýchodně od Litomyšle. O Litomyšli se poprvé zmínil kronikář Kosmas na počátku 12.století. Dominantou města je renesanční zámek s více než osmi tisíci originálními sgrafity. V roce 1990 byl zámecký areál zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Litomyšl je rodištěm hudebního skladatele Bedřicha Smetany, jehož jméno je zde každoročně připomínáno operním festivalem Smetanova Litomyšl.

Kavárna Chocco Caffé na Smetanově náměstí

Nejednoho návštěvníka jistě zaujme protáhlý tvar litomyšlského náměstí – je to vlastně dlouhá a široká ulice. Náměstí opravdu vznikalo podél obchodní cesty ( ta vedla v nejstarších dobách přes dnešní „Špitálek“, dál od řeky, teprve později byla odkloněna blíž k Loučné) a tržiště. Domy byly nejprve dřevěné, později (především kvůli požárům) kamenné. Právě četné požáry města způsobily, že podoba fasád pochází převážně z 18. a hlavně z 19. století, přestože řada domů má mnohem starší základy. Náměstí má pestrou řadu převážně barokních, klasicistních a empírových fasád se štíty nebo atikami. Na velké části náměstí se zachovalo podloubí (v Litomyšli nazývané podsíně), stavěné už od dob Kostků z Postupic proto, aby bylo možné i v dešti jít po náměstí "suchou nohou".

Litomyšlské náměstí je stejně jako v minulosti centrem městského života. Dodnes je zde k vidění množství zajímavých domů. Zajímavých nejen architekturou, ale také proto, že v nich bydleli zajímaví a slavní lidé. Například dům čp. 117, kde se nachází naše kavárna Chocco café má bohatou historii. Je na něm umístěn reliéf s vyobrazením erbovní pověsti pánů z Pernštejna z roku 1548. Na téměř 500 metrů dlouhém podloubím lemovaném náměstí lze najít gotickou radnici a řadu renesančních i barokních domů. Další zajímavostí je unikátní muzeum s nástěnnými malbami a vyřezávaným nábytkem českého umělce Josefa Váchala – Portmoneum.

Město Litomyšl rozhodně stojí za to navštívit. Čeká Vás zde mnoho zajímavých poznání, kulturního vyžití a pro milovníky čokolády samozřejmě také sladká odměna v podobě ručně vyráběných pralinek přímo v naší kavárně Chocco café na Smetanově náměstí.

Zajímavosti o Litomyšli

Proč má Litomyšl ve znaku lilii?

Může za to olomoucký biskup Jindřich Zdík, který z Francie do Litomyšle přivedl řád premonstrátů. Kolem roku 1145 zde byl založen premonstrátský klášter nazvaný Hora olivetská. Premonstráti přivezli z Francie znak svého řádu – zlatou lilii v modrém poli. Časem došlo k úpravám a dnes se Litomyšl pyšní znakem, ve kterém je stříbrná lilie v červeném poli.

Tomáš Garrigue Masaryk

Slavný prezident navštívil Litomyšl dvakrát – v roce 1929, kdy se účastnil Krajinské výstavy věnované Boženě Němcové a Juliu Mařákovi. K Litomyšli ho však pojí ještě jedna „zvláštnost“, kterou představovala slečna Anna Chotětovská z ulice Rektora Stříteského čp. 187. S Masarykem se seznámila v Hustopečích, kde byla tehdy na prázdninách. V té době byl Masaryk ještě studentem a do dopisů se podepisoval Vlastimil Masaryk. Přátelství s Annou udržoval Masaryk i po jejím odchodu do Vídně. Annin bratr však prý známosti s „nějakým študentem“ nepřál a zapříčinil jejich rozchod. Anna Chotětovská se pak vrátila do Litomyšle, ale nikdy se nevdala, a z „nějakého študenta“ se stal nejvýznamnější prezident České republiky.

Magdaléna Dobromila Rettigová

Kdo by neznal slavnou autorku známé české kuchařky a dalších děl Magdalénu Dobromilu Rettigovou. Od roku 1834 bydlela v domě čp. 151 vedle kostelíku na Toulavcově náměstí. Zde také v roce 1845 zemřela. Dnes v tomto domě sídlí sbor církve československé husitské a sousedí s modlitebnou, vystavěnou v novogotickém stylu ve třetí čtvrtině 19. století. S myšlenkou M. D. Rettigové na poctivé vaření a pečení se naše kavárna Chocco Café plně ztotožňuje.